XML
Komunikat Komisarza Wyborczego

 

KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KALISZU
z dnia 20 stycznia 2012r.

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym /Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm./, § 11 ust. 1, 1a pkt 2, ust. 5 i 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy /M. P. Nr 61 poz. 641 ze zm./, w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym oraz art. 15 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości składy obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Andrzeja Nowaka Wójta Gminy Żelazków przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 12 lutego 2012 r.

Treść komunikatu - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2012-01-20
Publikujący -