XML
Obwieszczenie o numerze i granicy obwodu głosowania

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 maja 2009

o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 21 czerwca 2009r.

Treść obwieszczenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAndrzej Nowak - wójt2009-05-29
Publikujący -