XML
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 11 maja 2009r.

 

K O M U N I K A T
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KALISZU
z dnia 11 maja 2009 r.

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa /Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111/ podaje się do publicznej wiadomości skład Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żelazków w okręgu wyborczym nr 6, obejmującym Kol. Kokanin, Borków Nowy, zarządzonych przez Wojewodę Wielkopolskiego na niedzielę 21 czerwca 2009 r.

Skład Komisji:

1/ Marzanna Bednarska
2/ Aneta Błaszczyk
3/ Anna Donart
4/ Jolanta Dudek
5/ Zbigniew Sztrąpf
6/ Paulina Szwajkowska
7/ Dawid Żabiński


Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy w Żelazkowie, 62-817 Żelazków, pokój nr 1, tel. (0-62) 767-82-63, fax (0-62) 769-10-08

Siedziba Komisarza Wyborczego w Kaliszu:
ul. Staszica 47a, 62-800 Kalisz, pokój nr 2, tel./fax (0-62) 753 88 80

 

/-/ Wojciech Vogt

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2009-05-11
Publikujący -