XML
POSTANOWIENIE
POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 105 §1 w związku z art. 126 i art. 106 § 1 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) po rozpatrzeniu pisma Wójta Gminy Żelazków, znak IWŚ.6220.1.4.2022 z dnia 11.03.2022 r. (otrzymano 14.03.2022 r.) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Nawadnianie upraw polowych o powierzchni 8,4931 ha” na działkach nr 18, 56, obręb Ilno i nr 51, obręb Skarszew postanawia umorzyć w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Postanowienie - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2022-03-24
Publikujący B. Kot - admin 2022-03-29 09:32