XML
Obwieszczenie Starosty Kaliskiego
OBWIESZCZENIE
Starosty Kaliskiego

 
zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2017r. wydana została decyzja nr 112.2017 udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego z kotłownią i pomieszczeniami gospodarczymi (ferma drobiu o obsadzie powyżej 60 DJP), dwóch silosów na paszę i dwóch zbiorników na płynne odchody zwierzęce - w zabudowie zagrodowej, na terenie położonym w m. Czartki, gm. Żelazków, zapisanym w ewidencji gruntów jako działki nr 8/4 i 9/1 (obręb 0004 Czartki)

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2017-02-27
Publikujący B. Kot - admin 2017-02-27 12:32