XML
Opinia sanitarna PPIS
OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia: polegającego na rozbudowie zakładu JAKO Sp. z o.o. jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w zakresie określownym w art. 66 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 i ust. 2,4,6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Treść opinii - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny wKaliszu2017-01-19
Publikujący B. Kot - admin 2017-01-30 10:45