XML
Ogłoszenie Wójta Gminy Żelazków
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działki nr 252/1, 252/9, obręb geodezyjny Russów oraz części działki nr 252/8, obręb geodezyjny Russów, gmina Żelazków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2019-11-08
Publikujący B. Kot - admin 2019-11-13 12:06
Dodano do archiwum