XML
Ogłoszenie Wójta Gminy Żelazków
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Żelazków

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żelazków, obejmującej teren działek nr 294/1, 294/2 oraz części działek 297/17, 297/30, 298 obręb geodezyjny Kokanin, gmina Żelazków

Treść ogłoszenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłDawid Żabiński - Kierownik Referatu2017-12-04
Publikujący B. Kot - admin 2017-12-04 10:51
Dodano do archiwum