bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 5 lutego 2019 r.

 
o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Kaliszu I, uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść komunikatu - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2019-02-05
Publikujący B. Kot - admin 2019-02-06 13:01
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego
w Poznaniu I
z dnia 24 października 2018r.

 
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2018-10-24
Publikujący B. Kot - admin 2018-10-26 12:32
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego
w Poznaniu I
z dnia 24 października 2018r.

 
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2018-10-24
Publikujący B. Kot - admin 2018-10-26 12:26
INFORMACJA

dla mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych
w wyborach samorządowych,
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2018-10-20
Publikujący B. Kot - admin 2018-10-20 18:45
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 4 października 2018 r.

 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2018-10-04
Publikujący B. Kot - admin 2018-10-08 10:16
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 4 października 2018 r.

 
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2018-10-04
Publikujący B. Kot - admin 2018-10-08 10:06
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds.  Przeprowadzenia Głosowania o wyborze przewodniczących i zastępców

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłObwodowe Komisje Wyborcze2018-10-05
Publikujący B. Kot - admin 2018-10-05 15:32
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania o wyborze przewodniczących i zastępców

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłObwodowe Komisje Wyborcze2018-10-05
Publikujący B. Kot - admin 2018-10-05 15:30
POSTANOWIENIE Nr 230/I/50/18
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 1 października 2018r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Żelazków

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2018-10-01
Publikujący B. Kot - admin 2018-10-02 11:22
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Kaliszu II
z dnia 28 września 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Ostrowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2018-09-28
Publikujący B. Kot - admin 2018-10-01 14:25
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
 z dnia 1 października 2018 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2018-10-01
Publikujący B. Kot - admin 2018-10-01 13:25
Uchwała Nr 6/2018
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 1 października 2018 r.

 
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2018-10-01
Publikujący B. Kot - admin 2018-10-01 13:17
Uchwała Nr XXXVIII/358/2018
Rady Gminy Żelazków
z dnia 20 września 2018 r.

 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/310/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Żelazków ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
Wytworzył Rada Gminy2018-09-20
Publikujący B. Kot - admin 2018-10-01 13:10
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 28 września 2018 r.

 
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kaliskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2018-09-28
Publikujący B. Kot - admin 2018-10-01 13:03
INFORMACJA DLA WYBORCÓW

W związku ze zbliżającymi się wyborami do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Wójt Gminy Żelazkow informuje


Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje sie do spisu wyborców. Wyborca może być wpisany tylko fo jednego spisu wyborców. Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały zarządzone. Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Gminy Żelazków na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie. Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Żelazków - Biuro Ewidencji Ludności, I piętro pok. Nr 14 - w godzinach od 7.30 do 15.30

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-09-28
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-28 10:51
KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 27 września 2018 r.


o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach da Rady Gminy Żelazków zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Treść komunikatu - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłGminna Komisja Wyborcza w Żelazkowie2018-09-27
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-27 13:13
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego
z dnia 21 września 2018r.


W związku z niedoborem kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłoszonych przez komitety wyborcze informuję, że pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodakowych zgłoszeń kandydatów do dnia 24 września 2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków
W dniu 25 września 2018r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Żelazkowie odbędzie się także losowanie o którym mowa w art. 182 par. 7 pkt. 2 Kodeksu wyborczego

Treść  informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2018-09-21
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-21 22:00
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 19 września 2018 roku

Wójt Gminy Żelazków podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-09-19
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-20 12:22

Wykaz Urzędników Wyborczych powołanych w Gminie Żelazków na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2018-09-20
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-20 11:58
DYŻURY
URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH
POWOŁANYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE DZIAŁANIA
KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU i I ii

 
Treść - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłB. Kot2018-09-12
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-13 15:08
KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie
z dnia 12 września 2018 r.

 

podaje się do publicznej wiadomości informacje o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie, powołanej postanowieniem nr 197/I/2018 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 września 2018 r. do przeprowadzenia wyborów do rad gmin oraz wójtów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz o siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach

Treść komunikatu - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłAnna Sar2018-09-12
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-12 14:45
POSTANOWIENIE NR 197/I/18
Komisarza Wyborczego w Kaliszu I
z dnia 11 września 2018r.

 
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 październik 2018 r.

Treść postanowienia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2018-09-11
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-12 09:13
WYBORCO

W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!
Zameldowanie na pobyt stały powoduje ujęcie w rejestrze wyborców.
Zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje ujęcia w rejestrze wyborców.

Treść informacji - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłIzabela Nowak2018-09-11
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-11 13:21
INFORMACJA

Wójta Gminy Żelazków o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w związku z wyborami do jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

Treść informacji - otwórz
Wniosek o wpisanie do spisu wyborców - otwórz
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - otwórz
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-28
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-28 15:14
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

 
Wójt Gminy Żelazków podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Żelazkowie

Treść obwieszczenia - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłSylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy Żelazków2018-08-27
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-28 13:06
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KALISKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

 
w sprawie podziału powiatu kaliskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2018-08-24
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-28 13:00
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z 21 sierpnia 2018 r.

o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolsiego

Treść obwieszczenia - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłMarszałek Województwa Wielkopolskiego2018-08-21
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-28 12:54
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Kaliszu
z dnia 21 sierpnia 2018r.
w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Treść komunikatu - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2018-08-23
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-23 14:58
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Kaliszu
z dnia 21 sierpnia 2018r.
w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Treść komunikatu - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2018-08-23
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-23 14:54
KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Kaliszu
z dnia 14 sierpnia 2018r.
w sprawie przyjmowania zawiadomien o utworzeniu komitetów wyborczch  w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Treść komunikatu - otwórz
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłKomisarz Wyborczy2018-08-23
Publikujący B. Kot - admin 2018-08-23 14:50
Wygenerowano: 16 stycznia 2021r. 01:11:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.