Uchwała Nr SO-0952/52/4/Ka/2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale SO-0952/35/4/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
 

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2018-12-18
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-28 14:50
Uchwała Nr SO-0957/34/4/Ka/2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2018r.

wyrażająca opinię o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2018 roku
 

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2018-12-10
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-28 14:43
Uchwała Nr SO-0952/35/4/Ka/2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2018r.

wyrażająca opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
 

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2018-12-10
Publikujący B. Kot - admin 2018-12-28 14:47
Uchwała Nr SO-0953/34/4/Ka/2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 26 września 2018r.

wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za pierwsze połrocze 2018 r.
 

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2018-09-26
Publikujący B. Kot - admin 2018-09-28 14:36
Uchwała Nr SO-0954/24/4/Ka/2008
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 17 kwietnia 2018r.

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Żelazków sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia z objaśnieniami
 

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2018-04-17
Publikujący B. Kot - admin 2018-04-20 10:38
Uchwała Nr 1/31/2018
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pozaniu
z dnia 10 stycznia 2018r.

 
Treść uchwały - otwórz
Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2018-01-10
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-18 11:20
Uchwała Nr SO-0951/9/D/4/Ka/2008
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 8 stycznia 2018r.

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Żelazków na 2018 rok
 

Treść uchwały - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłRegionalna Izba Obrachunkowa2018-01-08
Publikujący B. Kot - admin 2018-01-10 10:30