W związku z przypadkami zatruć metanolem, Główny Inspektor Sanitarny ponownie ostrzega przed spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia, jak również wszelkiego rodzaju płynów zawierających alkohol, gdyż mogą one zawierać metanol w ilościach zagrażających życiu lub zdrowiu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą działania kontrolne dotyczące produktów chemicznych, które mogą zawierać metanol, pod kątem ich właściwego znakowania i zgodności z kartami charakterystyki. 29 grudnia br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie wydał decyzję administracyjną zakazującą wprowadzania do obrotu produktu „Denatura Maks” – biały spirytusowy rozcieńczalnik. Lista dystrybucji została przekazana państwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym, na których terenie wprowadzona została do obrotu ww. mieszanina.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą również nadzór nad bezpieczeństwem spożywczych wyrobów spirytusowych. W ostatnich miesiącach nie było w Polsce przypadku negatywnej oceny alkoholu pochodzącego z oficjalnego obrotu. Alkohol sprzedawany w legalnej sprzedaży, z polskimi znakami akcyzy, jest bezpieczny.

Strona Państwowej Inspekcji Sanitarnej - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłB. Kot2013-12-09
Publikujący -


21 listopada przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia. Z tej okazji w Urzędzie Gminy 18 listopada 2013r. w godzinach 10:00 do 11:00 można było poddać się badaniom zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłBeata Szkudlarek - Pełnomocnik Wójta do Spraw Alkoholowych2013-11-18
Publikujący -

 

Klub wsparcia "Pomocna Dłoń" w Żelazkowie (budynek po byłej poczcie) zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania w każdy poniedziałek od godziny 18:00 do 21:00

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłBeata Szkudlarek - Pełnomocnik Wójta do Spraw Alkoholowych2013-06-11
Publikujący -

 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje w Urzędzie Gminy w Żelazkowie - pokój nr 6 w każdy poniedziałek od godziny 8:00 do 15:00

 


 Zarządzenie Nr 8/2013
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 05 lutego 2013r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2011 Wójta Gminy Żelazków z dnia 03 marca 2011r.

Treść zarządzenia - otwórz

 

Zarządzenie Nr 7/2011
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 03 marca 2011r.

W sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów AIkoholowych.

Treść zarządzenia - otwórz

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłBeata Szkudlarek - Pełnomocnik Wójta do Spraw Alkoholowych2013-06-10
Publikujący -

 

W załączeniu przekazujemy uchwalony przez Radę Miejską Kalisza i Radę Powiatu Kaliskiego "Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2012 - 2015 dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego"

 

Treść programu - otwórz

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Żelazków
WytworzyłStarostwo Powiatowe2012-08-24
Publikujący -