Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Żelazków z siedzibą: Żelazków 138, 62-817 Żelazków reprezentowana przez Wójta Gminy. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail ug@zelazkow.pl, telefonicznie pod numerem 62 769 10 08 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

  2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@comp-net.pl

  3. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia tabela:


    Treść informacji - otwórz