Zarządzenie nr 17/2017
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Żelazków

Treść zarządzenia - otwórz
Treść uchwały 43/2015 - otwórz
Treść uchwały 117/2016 - otwórz