UCHWAŁA NR XXII/205/2017
RADY GMINY ŻELAZKÓW
z dnia 9 lutego 2017r.

 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Treść uchwały - otwórz