Uchwała SO - 0952/11/4/Ka/2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 26 listopada 2014r.

 

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

 

Treść uchwały - otwórz