UCHWAŁA NR XVII/135/2020
RADY GMINY ŻELAZKÓW
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Treść uchwały - otwórz