UCHWAŁA NR XXXII/167/12
Rady Gminy Żelazków
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały - otwórz