INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Skarszewie 50
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Skarszewie
z dnia 4 listopada 2014r.

 

podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Żelazkowie powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Treść informacji - otwórz