INFORMACJE
Obwodowych Komisji Wyborczych
z dnia 30 października 2014r.

 

podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

 

Treść informacji - otwórz