ZAWIADOMIENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
o wydaniu decyzji nr 14/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku od km ok. 294+888 do km ok. 295+337 w m. Kokanin

Treść obwieszczenia - otwórz